Vlastimil Pantůček
satirik, dramaturg, redaktor rozhlasu
* 13.01.1923 – † 19.05.1995 

Vlastimil Pantůček

Vlastimil Pantůček byl od studentských let na kyjovském gymnáziu známý pod pseudonymem TOM. Stál u zrodu Kyjovské studentské avantgardy, která se začala formovat za druhé světové války kolem Dr. Ladislava Dlouhého. Spolu s Miroslavem Skálou (1924-1989) hned po osvobození veřejně vystoupily s literárně-hudebním pásmem SKIOPTIKON. Po studiu sociologie na Masarykově univerzitě v Brně začal pracovat v brněnském rozhlase. V letech 1963-1970 byl V. Pantůček šéfredaktorem hudebně zábavné redakce. Autorská dvojice Pantůček + Skála se opět setkala v brněnské redakci Československého rozhlasu, kde dala vzniknou hudebně-literárnímu pořadu MĚSÍČNÍK, který po roce 1960 vystřídal týdeník NASHLEDANOU V SOBOTU. Součástí pořadu byly mimo jiné vtipné veršované ROZHLÁSKY, ve kterých si V. Pantůček všímal lidských slabostí, společenských nešvarů, ale také reagoval na aktuální události i historická výročí. V době normalizace musel z rozhlasu odejít, ale Rozhlásky si zapisoval dál. Rozhlásky se opět k veřejnosti dostaly až po roce 1989, kdy začaly vycházet v brněnské Rovnosti.

Kromě pořadů pro rozhlas stála dvojice V. Pantuček + M. Skála u zrodu Satirického divadla Večerní Brno (1959). Největšího úspěchu dosáhla hra Drak je drak (1963) autorské trojice Pantůček + Skála + Fux. Jejich humor se vyznačoval inteligencí, chytrostí, košatostí českého jazyka a dokázal být výbušný. Humor V. Pantůčka najdeme také v ilustrovaných kalendářích, např. dějiny olympijských her, historie vaření pro gurmány a další.

Srdce PhDr. Vlastimila Pantůčka se zastavilo 19. května 1995 při procházce Minoritskou ulicí v Brně nedaleko jeho bydliště.


Použitá literatura:
DUNDĚRA, Jiří. 33 životů. 2. vyd. Kyjov: Kyjovské Slovácko v pohybu, 2006. 184 s. s. 132-135. ISBN 80-239-8070-X.
DUNDĚRA, Jiří. Vzpomínáme na nedožité devadesátiny Vlastimila TOMA Pantůčka, příslušníka Kyjovské studentské avantgardy a spoluzakladatele Večerního Brna. Nové Slovácko, roč.3, č.4 (22.1.2013), s.6. ISSN 1804-7203.