Vladimír Vašíček
akademický malíř
* 29.09.1919 – † 29.08.2003 

Vladimír Vašíček

Akademický malíř Vladimír Vašíček patřil k průkopníkům českého moderního a abstraktního umění v druhé polovině dvacátého století. Narodil se 29. září 1919 v rodině rolníka. Otec neviděl v povolání umělce zajištěnou budoucnost, proto se nejprve musel vyučit řemeslu. Profesní dráhu zahájil v dekorativní dílně Antonína Sychry v Kyjově. Po návratu z nucených prací v Říši začal v letech 1940–44 studovat Školu umění ve Zlíně, která byla za protektorátu jedinou uměleckou školou. Po válce navštěvoval pražskou Akademii výtvarných umění, nejprve studoval u prof. V. Nechleby, poté přestoupil do ateliéru prof. J. Želibského, který toleroval moderní projevy svých žáků. Po absolvování studia se marně pokoušel zakotvit v Praze. Po únorových událostech v roce 1948 se natrvalo vrátil na Moravu a usadil se ve Svatobořicích, odkud pocházela i jeho manželka Božena Žďárská.

Inspiraci pro svou tvorbu čerpal z krajiny kolem Svatobořic, Mistřína, Milotic a Věteřova. Zabýval se figurálními tématy, dělal plakáty na první poválečné Slovácké roky v Kyjově. V počáteční figurální, žánrové i krajinářské tvorbě byl ovlivněn expresí, fauvismem a kubismem, od 60. let přešel k  abstrakci. Jeho lyricko-expresivní oleje, akvarely, kvaše a kresby byly ovlivněny křesťanstvím, barevná škola nese symbolický podtext. Inklinoval ke geometrické abstrakci, gestické malbě, ale objevují se i organické struktury barevných skvrn a v pozdní tvorbě i poetismus spjatý s duchovním obsahem. Se skupinou moravských malířů založil skupinu BRNO 57, která sledovala západní tendence v umění. V době normalizace musel odejít do ústraní. Jeho hlavní obživou se stalo restaurování převážně církevních památek. Obrazy V. Vašíčka jsou zastoupeny v oblastních galeriích, ale i ve sbírce Národní galerie. V roce 1993 mu nakladatelství Chagall vydalo monografii jeho díla z pera Josefa Maliny. O dva roky později získal cenu Masarykovy akademie umění, v roce 1996 cenu Františka Kupky a v roce 2002 čestné občanství města Kyjova.

Vladimír Vašíček zemřel náhle ve svém domku ve Svatobořicích 29. 8. 2003, pochován je na hřbitově ve Svatobořicích-Mistříně, v sousedství kostela, kterému daroval velké dílo – křížovou cestu.


Použitá literatura:
DUNDĚRA, Jiří. 33 životů. 2. Vyd. Kyjov: Kyjovské Slovácko v pohybu, 2006. 184 s. s.111-115. ISBN 80-239-8070-X.
Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2008. XIX., V-Vik. 1. vyd. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 2008. 337 s. s.195–197. ISBN 978-80-86171-9-6.
SPĚVÁK, Přemysl. Průkopník abstrakce začínal ve Zlíně. Slovácko. 2013. Roč. 106, č. 34 (20. 8. 2013), s. 1.
MALIVA, Josef. Paleta žhavena sluncem jihu Moravy: život a dílo malíře Vladimíra Vašíčka. (katalog k výstavě). Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2009. 84 s. ISBN 978-80-85015-55.3.
Vladimír Vašíček výběr z díla (katalog k výstavě). [Praha]: Svaz českých výtvarných umělců, 1988. 24 s.