Vašek Mlýnek
muzikant, lidový vypravěč
* 27.09.1926 – † 31.08.1978 

Vašek Mlýnek

Vašek Mlýnek, jeden z nejtalentovanějších lidových vypravěčů, se narodil 26. září 1926 v horňáckém Kuželově. Na Vaškově výchově se podílela pouze maminka Anna, jelikož otec odešel do Ameriky, kde dlouhé roky působil. Již od dětství se u Vaška projevoval jak hudební, tak i malířský talent, který však z finančních důvodů nemohl být na uměleckých školách rozvíjen. Po povinné školní docházce se vyučil v Hroznové Lhotě malířem ornamentů. Až do roku 1952 se živil malováním ornamentů na kolébky, truhly a talíře. Přivydělával si také jako písmomalíř. V letech 1952–1964 byl zaměstnán u Okresního stavebního podniku ve Veselí nad Moravou a pak od roku 1965 v propagačním oddělení Kordárny ve Velké nad Veličkou.

Od mládí hrál na klarinet, nejprve v kuželovské dechovce a později přešel do Cimbálové muziky Joženy Kubíka, která spolupracovala s valašskými lidovými vypravěči. Od nich se Vašek naučil vypravěčskému umění. Vašek Mlýnek z Kuželova se publiku představil jako vypravěč v roce 1950 ve Zlíně. O rok později vyhrál soutěž vypravěčů na strážnických slavnostech a v roce 1953 obdobnou soutěž brněnského rozhlasu. Od té doby vystupoval s cimbálovou muzikou Slávka Volavého a také s BROLNem. Často vystupoval na folklorních slavnostech ve Strážnici nebo ve Velké nad Veličkou. Spolupracoval s Jožkou Severinem nebo i s Vladimírem Menšíkem. Při vystoupení byl schopný improvizovat podle reakcí diváků. Oblíbenými tématy Vaška Mlýnka byly vojenské zážitky jeho starších spoluobčanů, myslivců, hasičů, kamarádů nebo postavičky jednotlivých obcí, rád vyprávěl o vztazích mezi manželskými páry. Jeho slovní zásoba byla velmi pestrá a bohatá, každé jeho vystoupení bylo úžasné.

Nešťastná autonehoda 31. srpna 1978 někde u Jihlavy ukončila umělecké vyprávění Vaška Mlýnka. Na jeho počest se z podnětů Stanislava Pěnčíka konal od roku 1986 v Kulturním domě v Hodoníně festival lidového humorů Šmukač Vaška Mlýnka, který se později přesunul do Velké nad Veličkou.


Profilové diskografie Vaška Mlýnka z Kuželova
Pod sluncem jižní Moravy (1976)
Lidová hudba a vyprávění z Horňácka (1986)


Literatura
MIČKA, Antonín. Z dějin horňáckého školství a jeho osobností. 1. vyd. [Boskovice]: Albert, 2011. 519 s. s. 398 – 401. ISBN 978-80-7326-187-0.
PAVLICOVÁ, Martina – UHLÍKOVÁ, Lucie. Od folkloru k folklorismu: slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 s. s. 79-80. ISBN 80-86156-06-0.
MIČKA, Antonín. Vašek Mlýnek z Kuželova – král lidových vypravěčů. Malovaný kraj. 2006, roč. 42, č. 4, s. 16. ISSN 0323-1542.
MIČKA, Antonín. Vypravěč Vašek Mlýnek z Kuželova by se letos dožil osmdesátin. Naše Slovácko. 2006, roč. č. 25 (18. 7. 2006), s. 4. ISSN.
PĚNČÍK, Stanislav. 27. září by se dožil sedmdesáti let král lidových vypravěčů Vašek Mlýnek. Slovácko. 1996, roč. 89, č. 39 (24. 9. 1996) s. 16.