Rozka Falešníková
lidová umělkyně, nositelka lidové tradice, ornamentika
* 23.02.1900 – † 24.07.1983 

Rozka Falešníková

Lidová umělkyně Rozka Falešníková se narodila v zemědělské rodině s osmi dětmi v Tasově na Strážnicku. Touha po vědění ji přivedla k profesorům strážnického gymnázia, u kterých se soukromě několik let vzdělávala. Jeden rok také studovala na gymnáziu ve Skalici. Už v dětství projevila zálibu ve výtvarné činnosti, kterou v ní podporovala její matka, známá lidová vyšívačka, malířka kraslic a žuder. Do jejích výtvarných snah významně zasáhl akademický malíř Antoš Frolka (13. 6. 1877–8. 6. 1935), který se oženil s její sestrou Marií. A. Frolka naučil Rozku zacházet s barvami a zasvětil ji do malířské techniky.

Těžištěm její práce byla dokonalá znalost slovácké lidové výšivky. Pracovala jako učitelka na škole lidového umění v Hroznové Lhotě, kde vyučovala ornamentální malbu. Později začala i mimo školu kolem sebe soustředit kroužek mladých spolupracovnic, které zasvětila do všech oborů lidového umění. Kromě kreslení a vyšívání také dokonce do společenské výchovy.

Výšivky Rozky Falešníkové patří dnes do klenotnice slováckého lidového umění. Zpracovala rozsáhlý vzorník horňácké výšivky, ve kterém zaznamenala rozlohu technik, morfologii barevnosti a lidové názvy vzorů, který je uložený ve fondu Oblastního muzea jihovýchodní Moravy.

Její první větší tvůrčí prací byla ornamentální výzdoba budovy nádraží v Uherském Brodě (1927). Následovala výzdoba budovy nádraží v Luhačovicích, Blatnici, Uherském Hradišti, odbavovací hala ve Veselí nad Moravou, Bzenci – Přívoze, Lipově, Louce, Velké nad Veličkou, Javorníku, Vrbovcích , ale také dům Slávka Volavého . Při výzdobě používala techniku fresky a sgrafita, při které využívala prvky z místních výšivek a krojů.

Svůj talent Rozka Falešníková uplatnila také v tvorbě lidových písní. Uměla hrát na cimbál a pokoušela se o vlastní tvorbu písniček (autorství prokázáno u písně Malované vajíčko). Nelze opomenout ani její organizační schopnosti při pořádání různých národopisných oslav. Zejména ve dvacátých letech se aktivně podílela na přípravě festivalu ve Strážnici, navrhovala diplomy a spolupracovala na výstavách malířského díla A. Frolky. V roce 1939 byla zakládající členkou družstva SLUM (Slovácké lidové umění moravské) v Uherském Hradišti. Ve dvacátých letech uveřejnila i několik časopiseckých článků, v nichž popisovala všední a sváteční život (např. fašaňkové obchůzky, obchůzky na sv. Štěpána…)

Na sklonku života se z rodného domu v Tasově odstěhovala do Starého Města. Zemřela 24. 7. 1983 a pohřbena byla 29. 7. na hřbitově v Otrokovicích.


Použitá literatura:
BARTOŠÍKOVÁ, Alena. Rozka Falešníková lidová umělkyně. Malovaný kraj, 2001, roč. 37, č. 3, s. 18 – 19.
HOLÝ, Dušan a Ludmila HOLÁ. Antoš Frolka: mezi paletou a písní: o malíři Frolkovi a jeho rodině. Brno: Host - vydavatelství, 2000. ISBN 80-7294-001-5.
KADLEC, Jan. Rozalie Falešníková, lidová léčitelka. Malovaný kraj, 2001, č. 4, s. 11.
KUČEROVÁ, Judita. Vzpomínka na Rozku Falešníkovou. Slovácko, 1983, roč. 37, č. 25, s. 130 – 131.
GROŠOVÁ, Hana. Rozka Falešníková. In: Tasov: oficiální internetové stránky obce [online]. 2008, 9. 6. 2008 [cit. 2013-06-28]. Dostupné z: https://www.tasov-ho.cz/rozka-falesnikova/d-7290/p1=3111.