Pavel Čech
pedagog, folklorista
* 31.07.1921 – † 18.02.2009 

Pavel Čech

Pavel Čech, učitel a muzikant, se narodil v rodině zedníka v Prušánkách. Od dětství tíhl k muzice, ke které ho vedl otec Jakub, vynikající zpěvák, muzikant a tanečník. Hře na housle naučil i svého syna, který v šesti letech uměl zahrát vše, co uměl zazpívat. Už od mládí snil o dráze učitelské. Studoval na břeclavském gymnáziu, ale po obsazení pohraničí Německem v roce 1938 maturoval v Hodoníně. Po válce absolvoval brněnský učitelský ústav s aprobací pro vyučování českého a německého jazyka, dějepisu a zeměpisu. Jako učitel působil v Poštorné a v Charvatské Nové Vsi, později zastával funkci ředitele na školách v Mikulčicích, v Tvrdonicích a v Kosticích. Od roku 1968 až do svého důchodu pracoval jako okresní školní inspektor v Hodoníně. Dostalo se mu ocenění Zlatou medailí Jana Amose Komenského.

Svoji pedagogickou a uměleckou činnost zaměřoval především na mládež. Ve školách, kde působil, zakládal cimbálové muziky a národopisné soubory. Stalo se tak v Charvatské Nové Vsi (1955), v Kosticích a Tvrdonicích (1960), Mikulčicích (1964). Patřil k zakládajícím členům Břeclavanu. Pro soubory sestavil třináct zpěvníků s partiturami pro cimbálovou muziku, upravoval jednotlivé skladby a dbal umělecký růst jednotlivých členů.

V roce 1972 založil v rodných Prušánkách dětský soubor Podlužánek s cimbálovou muzikou, přičemž jeho taneční složku vedla jeho manželka Julie (1927-2004). Společně se Stanislavem Pěnčíkem byl iniciátorem soutěže dětských zpěváčků Věneček z rozmarýnu Fanoše Mikulecného. V Hodoníně také vedl dětský soubor Duběnka. Programově se podílel na formování národopisných slavností v Tvrdonicích „Podluží v písni a tanci“, se Zdenkou Jelínkovou spoluzakládal a organizoval dětskou přehlídku Mladé Horňácko. Nechyběla ani spolupráce s televizí a rozhlasem na pořadech „Doma je doma“ nebo „Zahraj mi, hudečku“.

A při tom všem stačil ještě obdělávat vinohrad a malovat ornamenty kapličky, boží muka a na žúdra sklepů v Nechorách.

Pavel Čech zemřel 18. února 2009 v sanatoriu v Jevišovce, pochován je v rodných Prušánkách.

Použitá literatura:
SCHULZ, František. Pavel Čech, učitel a muzikant. Malovaný kraj. 2011, roč. 47, č. 5, s. 11. ISSN 0323-1542.
UHER, Jindřich. Pozvedl Podluží. Malovaný kraj. 1996, roč. 32, č. 6, s. 41.
ČECH, Aleš. Pavel Čech (31.7.1921 – 18.2.2009). Podlužánek [online]. ©2018 [cit. 2019-02-14]. Dostupné z: https://www.podluzanek.cz/pavel-cech