Martin Benka
malíř
* 20.09.1888 – † 28.06.1971 

Martin Benka

Malíř Martin Benka, první národní umělec na Slovensku, jehož malířské počátky jsou spjaty s městem Hodonínem a Sdružením výtvarných umělců moravských, se narodil 20. září 1888 v Kiripolci v tehdejších Horních Uhrách do početné rodiny tesaře a příležitostného dělníka. V letech 1894–1902 navštěvoval Ľudovou školu v Kostolišti a Státní maďarskou školu v Malackách. Chvíli chodil do soukromé hudební školy, kde se učil hrát na housle. V letech 1903–1906 se učil malířem pokojů u renomované hodonínské malířské a natěračské firmy Victor Lesquier, Maler und Anstreicher, Göding. Po vyučení odešel ke svému bratru Jánovi do Vídně, kde pracoval u různých firem jako malířský tovaryš. Ve Vídni navštěvoval také soukromou malířskou školu, kde si jeho talentu všiml český novinář a spisovatel J. J. Langer, který mu otevřel cestu k výtvarnému umění zajištěním školení u významného českého malíře- krajináře Aloise Kalivody. S Kalivodovou školou absolvoval v letech 1910–14 několik malířských cest na Šumavu, do okolí Křivoklátu a na Moravské Slovácko. Všechny tyto studijní cesty ovlivnily Benkův malířský vývoj, zejména pak studijní pobyty na Slovensku. To nakonec vedlo rozchodu s uměleckým názorem A. Kalivody a Martin Benka si našel vlastní uměleckou cestu.

V roce 1913 se stal členem Sdružení výtvarných umělců moravských a svá díla spolu s dalšími členy představil na premiérové výstavě při otevření spolkového Domu umělců 4. května 1913. V následujícím roce vytvořil dvě rozměrná plátna s novým Domem umělců. Vrcholné dílo M. Benky je inspirováno převážně slovenskou krajinou, začal vyjadřovat malebnost liptovského, oravského a gemerského kraje a oslavu práce slovenského venkovského lidu. Po druhé světové válce učil na vysoké škole v Bratislavě kresbu a malbu, získal zde státní cenu a stál se předsedou Spolku slovenských výtvarných umělců. Kromě toho připravoval návrhy na poštovní známky. Patrně nejzajímavější z Benkových poštovních cenin je sada osmnácti barevných pohlednic z října 1952 s námětem Kroje a písně.

Po plodném životě, naplněním prací zemřel malíř Martin Benka 28. 6. 1971 v Malackách.

Město Hodonín po něm pojmenovalo novou ulici, vzniklou po dokončení zástavby rodinných domů u bývalých „velkých“ kasáren. Autor má své zastoupení v kmenovém fondu v Galerii výtvarných umělců v Hodoníně.


Použitá literatura:
VÁROSS, Marian. Martin Benka . 1. vyd. Bratislava: Tatran, 1981. 265 s.
Martin Benka – výběr z malířského díla . 1. vyd. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 1984. 24 s.
ŠOLC, Josef. Martin Benka, Hodonín a známková tvorba. In Muzejní občasník . Hodonín: Masarykovo muzeum, 2005. s. 30-32. ISBN 80-903628-3-4.
-AVS-. Před sto deseti lety se narodil Martin Benka. Slovácko . 1998. roč. 91, č. 39 (22. 9. 1998), s. 12.