Marie Procházková
zpěvačka lidových písní
* 01.12.1886 – † 22.06.1986 

Marie Procházková

Stařenka Marie Procházková se narodila do rodiny starousedlého rolníka Jana Možnara jako nejmladší ze šesti dětí. Lásku k lidové písni získala od rodičů a od starších lidí se naučila původní styl zpěvného podání. Brzy začala chodit k muzice a tanec byl pro ni, kromě zpěvu, nejmilejším druhem zábavy. V roce 1907 se provdala za četnického strážmistra Františka Procházku, se kterým odešla nejprve do Hroznové Lhoty, později se rodina přestěhovala do Lužic a odtud do Rapotic na Vysočině. Po smrti manžela v roce 1913, se kterým měla dva syny – Františka (1908–1983) a Vladimíra (1911–1977), se vrátila do rodného domu ve Strážnici.

Maryška Procházková, jak jí říkali, byla ve svém okolí dobře známá jako výborná zpěvačka. Zpívala na svatbách, při úvodech, na besedách, při draní peří nebo vaření trnek. Pro širokou veřejnost ji objevil až v roce 1942 profesor Vladimír Úlehla, který u ní zapsal 61 nápěvů a 90 textů. Později se u ní vystřídali další sběratelé písní např. Jan Poláček, Karel Plicka, Vítězslav Volavý, Olga Hrabalová, Zdenka Jelínková, Josef Tomeš a jiní. Největší zásluhu na její popularizaci na veřejnosti měl Vítězslav Volavý se svou cimbálovou muzikou, poprvé s nimi vystupovala 27. 10. 1951 na Besedě u cimbálu ve Strážnici. Později s muzikou Slávka Volavého projela celou republiku, mimo jiné zpívala na Hradě u prezidenta Antonína Zápotockého. Československý rozhlas a později i Čs. televize natočili s M. Procházkovou několik pořadů, např. Země zpívá (1961), který byl zkrácenou nahrávkou z oslav zpěvaččiných 75. narozenin, komponovaný pořad Za živou písní (1970), Živá píseň Vladimíra Úlehly (1972), Živá píseň jižní Moravy (1979). Zpěv některých písní je zachycen na gramofonových deskách: Zaspala nevěstaMůj věnečku polajkový (1953), Ty strážnické rola (1972). Brněnské televizní studio natočilo o zpěvačce dva filmy, Živá píseň Maryšky Procházkové (1975) a Stařenka a děti (1983). Při oslavě 90. narozenin získala od ministerstva kultury ČSSR titul „zasloužilý pracovník kultury“. Její poslední veřejné vystoupení se odehrálo na strážnickém folklorním festivalu v roce 1982.

Zpěvačka Marie Procházková zemřela uprostřed příprav na oslavu stých narozenin po krátké nemoci nad ránem v neděli 22. 6. 1986. Pohřbena je na strážnickém hřbitově.


Publikace o Marii Procházkové:
PAJER, Jiří. Stoletá píseň: zpěvačka Marie Procházková. 1. vyd. Strážnice: Etnos, 2014. 399 s. ISBN 978-80-904622-9-8.
ÚLEHLA, Vladimír. Živá píseň. 1. vyd. Praha: nakl. Fr. Borový, 1949. 833 s.


Použitá literatura:
PAJER, Jiří. Stoletá píseň: zpěvačka Marie Procházková. 1. vyd. Strážnice: Etnos, 2014. 399 s. ISBN 978-80-904622-9-8.
PAVLICOVÁ, Martina a UHLÍKOVÁ, Lucie. Od folkloru k folklorismu: slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 s. s. 98. ISBN 80-86156-06-0.
PAJER, Jiří. Zpěvačka Marie Procházková. Malovaný kraj. 1986, roč. 22, č. 6, s. 21.