Karel Novák
akademický malíř
* 23.07.1915 – † 11.01.2006 

Karel Novák

Akademický malíř Karel Novák se narodil 23. 7. 1915 v Rohatci. Po studiu na Státní pedagogické akademii v Brně působil jako učitel v Mutěnicích a v Hodoníně. Mezníkem v jeho pedagogické a výtvarné práci bylo přemístění do školy na Horňácko. V Javorníku nad Veličkou ho okouzlila krajina pod Javořinou, kroje, zvyky, písně a lidé, které si zamiloval pro jejich jednoduchost, upřímnost a pohostinnost. V tomto kraji se také spřátelil s vynikajícími umělci z Prahy, kteří na Horňácko jezdili malovat. V letech 1945–1949 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, na figurální malířské škole u profesorů Jakuba Obrovského, Karla Mináře aj. Po studiu se vrátil zpět na Moravu, začal vyučovat na střední škole v Hodoníně, ve Skalici a v Holíči. V 60. a 70. letech pracoval jako odborný asistent na Pedagogickém institutu ve Zlíně (1960–1966) a na Pedagogické fakultě v Ostravě (1966–1975). Souběžně rozvíjel i činnost v uměleckých spolcích a svazech, od roku 1949 byl členem Svazu Československých výtvarných umělců v Praze a Sdružení výtvarných umělců moravských, kde od roku 1994 zastával funkci předsedy a později se stal čestným předsedou. Spolu s ostatními členy obnovoval aktivní spolkovou výstavní a společenskou činnost, přičemž uplatňoval vlastní bohaté životní zkušenosti. Od studentských let se věnoval ochotnickému divadlu a patřil k pilířům hodonínského divadelního souboru, kde se uplatňoval jako scénárista i jako režisér. Za mnohaletou kulturní práci a reprezentaci mu byla jako prvnímu občanu udělena Cena Města Hodonína v oblasti kultury za rok 2000.

Výtvarné dílo Karla Nováka je velmi mnohotvárné. Svou tvorbu zasvětil krajinomalbě, figurální malbě, portrétní, žánrové, tvorbě zátiší a volné grafice. Jeho malířskou tvorbu ovlivnili studijní cesty do zahraničí. Inspiraci čerpal v Itálii, Německu, Francii, Bulharsku aj. Ovšem největší převahu v jeho tvorbě mají motivy z rodného Slovácka a jihovýchodní Moravy až po poetickou Pálavu. Své místo v jeho díle mají i kouzelné motivy ze Slovenského Záhoří.

Práce Karla Nováka jsou zastoupeny v mnoha českých galerií výtvarného umění, muzeích apod., ale také v soukromých sbírkách doma i v zahraničí.

Karel Novák zemřel 11. ledna 2006.


Použitá literatura:
Karel Novák: výběr z malířského díla. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 2005. ISBN
80-85015-40-4. (Katalog k výstavě).
Karel Novák: malířské dílo. Hodonín: Galerie výtvarného umění, 1995. (Katalog k výstavě).
Karel Novák: akvarely. Hodonín: Galerie výtvarného umění. (Katalog k výstavě).
-dg-. Zemřel akademický malíř Karel Novák. Hodonínské listy. 2006, č. 3, s. 15.
-jf-. Za akademickým malířem Karlem Novákem. Malovaný kraj. 2006, roč. 42, č. 2, s. 16. ISSN 0323-1542.
MIKULICOVÁ, Bohuna. Malování považuji za velký dar, říká akademický malíř Karel Novák. Slovácko. 2005, roč. 98, č. 30 (26. 7.), s. 8.
STEHLÍK, Jiří. Malíř kouzelné palety své země – Karel Novák. Malovaný kraj. 2000, roč. 36, č. 5, s. 12 – 13.
STIBOROVÁ, Jarmila. K osmdesátinám Karla Nováka. Slovácko. 1995, roč. 88, č. 31, (25. 7.), s. 4.
Žijí mezi námi…Hodonínské listy. 1995, č. 9, s. 5.