Joža Mikula
prozaik, dramatik, dramaturg, zpěvák
* 08.04.1917 – † 26.08.1982 

Joža Mikula

Joža Mikula se narodil v Kyjově – Nětčicích do rodiny mlynářského dělníka, který si později pronajímal malé mlýny na různých místech Čech i Moravy. Je mladším bratrem básníka Aloise Mikuly (1915–1944), známějšího pod básnickým pseudonymem Ivan Javor, který zahynul v Mauthausenu. Ještě před válkou J. Mikula studoval soukromě zpěv u sólisty Národního divadla v Praze barytonisty Stanislava Muže (1896–1955). V té době byl zaměstnán jako skladník a později jako úředník ve vysočanské Včele. Po skončení války byl krátce členem Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého. Dalších třicet let působil jako sólista, později dramaturg a ředitel Státního divadla Zdeňka Nejedlého v Ústí nad Labem.

Publikovat začal ve 30. letech 20. století po vzoru svého bratra básníka Ivana Javora. Do různých novin a časopisů psal články, později i povídky, reportáže a cestopisy. Část své tvorby podepisoval pseudonymem Arno Leden nebo šifrou Jm. Jako dramatik se představil divadelní hrou Na přímětické faře (1951) zabývající se osudy vynálezce bleskosvodu Prokopa Diviše. Čtenářům se představil působivou novelou Děti za mřížemi (1972), ve které sugestivně vylíčil tragické osudy českých dětí zavlečených za okupace do německé převýchovy. Napsal knihu vzpomínek na svého zemřelého bratra Ivana Javora - Vrátím se posledním vlakem (1976). Jeho dílem je i monografie o pěvci Stanislavu Mužovi.

Velkou láskou Joži Mikuly bylo cestování. Projel většinu evropských zemí a jako zkušený žurnalista a vnímavý spisovatel vytěžil ze svých cest sbírku cestopisných črt a reportáží Záhadná Atalanta.

Joža Mikula zemřel 26. srpna 1982 v Ústí nad Labem.


Dílo:
Děti za mřížemi (1972)
Vrátím se posledním vlakem (1976)
Blesky z temnot (1981)
Záhadná Atalanta (1982)


Použitá literatura:
MIKULA, Joža. Záhadná Atalanta: příběhy z cest po Egyptě, Itálii, Řecku a Francii. 1. vyd. Ústí nad Labem: Severočeské nakladatelství, 1982. 316 s.
Slovník české literatury 1970-1981: básníci, prozaici, dramatici, literární vědci a kritici publikující v tomto období. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1985. 501 s.  226.