Josef Bezdíček
herec, divadelní a rozhlasový režisér, pedagog
* 30.09.1900 – † 06.07.1962 

Josef Bezdíček

Josef Bezdíček absolvoval v letech 1911 – 1921 gymnázium a Státní konzervatoř v Brně, dramatické oddělení. Své první angažmá našel v Městském divadle v Brně (1921 – 1924). V letech 1925 – 1930 působil jako herec a režisér v Slovenském národním divadle v Bratislavě. Během slovenského pobytu v letech 1928 – 1930 založil dramatické vysílání bratislavského rozhlasu, pro které napsal rozhlasovou hru Vzbura na salaši (1930). Na počátku 30. let 20. století se vrátil zpět do Česka, nejprve byl členem pražské Uránie a pak přešel do Zemského národního divadla v Brně. V roce 1932 nastoupil jako režisér do brněnského rozhlasu, později přešel do Čs. rozhlasu v Praze na pozici šéfrežiséra. Od počátků rozhlasového angažmá se snažil vymezit svébytný žánr rozhlasové hry a spolu s Daliborem Chalupou a Františkem Kožíkem se stal spoluzakladatelem oboru rozhlasové režie. Pro rozhlas dramatizoval klasická díla české i světové literatury např. I. Herrmanna, K. Světlé, F. Šrámka, M. Twaina. Vrcholem jeho brněnského pobytu byla režijní práce dnes již klasické inscenace původní rozhlasové hry F. Kožíka Cristobal Colón. Ve hře dospěl k maximálnímu estetickému a dramatickému účinku pomocí umělecké, i dokumentárně publicistické metody – kromě hereckých dialogů a básnických monologů, sborové recitace, písní a balad použil např. prvky stylizované reportáže. Za pomoci kombinace zvuku a slova se mu podařilo vytvořit dokonalou představu děje, která uchvacovala posluchače. K úspěšným Bezdíčkovým rozhlasovým režiím patří hry: Gazdina roba, Kolébka, Faust, Perr Gynt, Evžen Oněgin, Hamlet aj. Od roku 1955 se podílel na přípravě cyklu Nedělní divadelní večery, pro který připravil s drobnými úpravami celé představení pro Národní divadlo např. Výnosné místo (1952), Hrátky s čertem (1954). Jeho posledním režijním kouskem byla italská klasika Pan Todero Brumla aneb Starý protiva (1962) avšak její vánoční premiéry už se nedožil.

Od roku 1946 působil jako pedagog na pražské konzervatoři a na DAMU. Od roku 1957 zastával funkci děkana na DAMU.


Použitá literatura:
TOMEŠ, Josef. Český bibliografický slovník XX. století. 1. díl. A-J. 1. vyd. Praha: Paseka, 1999. 634 s. s.93. ISBN 80-7185-245-7.
HUBIČKA, Jiří. Josef Bezdíček. In: Český rozhlas [online]. ©1997-2015. 19. 11. 2010. [cit. 2015-08-31]. Dostupné z: http://www.rozhlas.cz/archiv/zamikrofonem/_zprava/812821.
Josef Bezdíček. In: Encyklopedie dějin města Brna[online]. 23. 10. 2013. [cit. 2015-08-31].