Jiří Mahen
básník, prozaik, dramatik, divadelní kritik, kulturní publicista, pedagog, knihovník, dramaturg
* 12.12.1882 – † 22.05.1939 

Jiří Mahen

Vlastním jménem: Antonín Vančura
Používal mnoho pseudonymů a šifer.

Základní vzdělání získal v Čáslavi. Gymnázium navštěvoval v Čáslavi a v Mladé Boleslavi. Po maturitě pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě UK v Praze obor čeština – němčina. Společně se svými spolužáky R. Těsnohlídkem a F. Gellnerem vstoupil do okruhu Neumannova Nového kultu. Kde také pod jménem Mahen publikoval svoje povídky. Osudový obrat v Mahenově životě byl odchod na Moravu těsně před ukončením studia. Na Moravě se jeho prvním působištěm stala reálka v Hodoníně (1907-1908). Poznání Slovácka mělo pro Mahenovu tvorbu velký význam. Výlety přes Javořinu, slovácký venkov, krásná krajina a družný lid způsobily, že zde našel svůj pravý domov. V roce 1909 napsal na Javorníku svou nejúspěšnější hru Jánošík. Inspiraci na Slovácku našel také pro své pohádky, knihy a básně.

Jižní Morava Mahena okouzlila, ale profesorské povolání jej však neuspokojovalo (po Hodoníně učil ještě dva roky na Obchodní akademii v Přerově). V roce 1910 nastoupil do redakce Lidových novin v Brně a zároveň vykonával i funkci dramaturga v brněnském divadle. V letech 1920 – 1924 působil na konzervatoři v Brně. Mahenovým největším počinem na Moravě je vybudování Městské knihovny v Brně, jejím knihovníkem byl od roku 1921 a do své smrti v roce 1939. V roce 1937 byl jmenován ředitelem knihovny. V práci v knihovně bral Mahen velmi zodpovědně. Knihovna se podle jeho přestav měla stát dynamickou kulturní institucí, která by vedla čtenáře k sebevzdělávání. Pro dosažení takovéto knihovny vyšla v roce 1924 kniha Knížka o čtením praktickém a o čtyři roky později Knihovna jako instituce národní.

Dílo (výběr z díla):
Básně - poezie
Husa na provázku – próza
Chroust – divadelní hry
Kamarádi svobody – sociální román
Nejlepší dobrodružství – sociální román
Rybářská knížka – próza
Knížka o čtením praktickém – odborná pro knihovny

O autorovi (výběr)
CEJPEK, Jiří. Jiří Mahen
HEK, Jiří a VLAŠÍN, Štěpán. Adresát Jiří Mahen.
MAHENOVÁ, Karla. Život s Jiřím Mahenem.
VLAŠÍN, Štěpán. Jiří Mahen.

Literatura
Jiří Mahen. KNIHOVNA JIŘÍHO MAHENA. Knihovna Jiřího Mahena v Brně [online]. KJM Brno, 2009-2012 [cit. 2012-07-12]. Dostupné z: Jiří Mahen - životopis.