Jarmila Bednaříková
historička, spisovatelka
* 17.09.1952 

Jarmila Bednaříková

Spisovatelka a historička Jarmila Bednaříková se narodila 17. září 1952 v Kyjově. Tady taky prožila své dětství a rané mládí. Absolvovala zde školní docházku a v letech 1968–1972 studovala na kyjovském gymnáziu. Po maturitě pokračovala ve studiu na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně, obor historie a archeologie. V roce 1978 získala doktorát za práci Hunové a římské impérium. V roce 2007 jí byl udělen titul docentka.

Od roku 1977 pracovala v muzeích v Hodoníně a Kyjově, kde se zabývala zkoumáním historie a dokumentací československého naftového průmyslu. Od roku 1989 působí jako odborná asistentka na Ústavu klasických studií na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Docentka Bednaříková patří k našim předním specialistům na dobu starověku. Kromě statí ve vědeckých a odborných časopisech a sbornících se věnuje psaní beletrie a populárně naučných knih. Pomineme-li novelku pro děti Tajemství velkého náčelníka, která vyšla v časopise Zlatý máj, když jí bylo třináct let, debutovala novelou Kambriová moře, potom následovala kniha povídek Daň z neznámé pevniny, populárně odborná kniha Stěhování národů, kniha Frankové a Evropa, román Podzimní čas mocné říše, pohádková kniha Pohádky Chřibů. V roce 2012 vyšla její zatím poslední kniha Attila (Hunové, Řím a Evropa).

Díla*
Slyšet tep života, 1981
Daň z neznáme pevniny, 1986
Frankové a Evropa, 2009
Dějepis, 2007
Kambriová moře, 1979
Podzimní čas mocné říše, 2004
Pohádka Chřibů, 2008
Stěhování národů, 2003
Stěhování národů a východ Evropy
Attila (Hunové, Řím a Evropa), 2012

*Tučně zvýrazněná díla jsou k dispozici ve fondu MěK Hodonín.

Literatura o autorce:
PRCHAL, Karel. Spisovatelka Bednaříková představila svou další knihu. Slovácko, 2004 č. 46 (9. listopadu 2004). s. 10.
URBANČÍK, Vojtěch. Nalézání paralel. Malovaný kraj, roč. 41, č. 2, s. 9. ISSN 0323-1542.