Jan Pavlík
spisovatel, folklorista, lékař
* 08.07.1937 

Jan Pavlík

Jan Pavlík se narodil 8. července 1937 v Kuželově. Po maturitě na gymnáziu ve Strážnici vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Jako lékař pracoval v hodonínské nemoci (1961–64), poté působil jako praktický lékař v Čejkovicích (1964–76) a internista-angiolog v Kyjově (do roku 1995). Od roku 1995 je privátním angiologem ve Veselí nad Moravou. V současné době žije v Bohuslavicích u Kyjova.

Jan Pavlík je folkloristou, který je spojen hned s třemi národopisnými regiony. Jako kuželovský rodák začínal v taneční skupině při muzice Jožky Kubíka III., kam ho přivedl jeho strýc František Okénka. S touto muzikou se v roce 1954 podílel na natáčení celovečerního filmu Ještě svatba nebyla. Spolupracoval také se strážnickou cimbálovou muzikou Slávka Volavého, se kterou v roce 1955 vyhrál celostátní soutěž ve verbuňku v Praze. Během studií v Brně se uplatnil jako vynikající tanečník sedláckých a verbuňku v souboru Mládí a v brněnském Slováckém krúžku, účinkoval také s Brněnskou cimbálovou muzikou, muzikou J. Běhunka a externě s BROLNem. Po příchodu do Hodonína dělal choreografa v hodonínské Dubině. Od konce 60. let se podílel na výzkumu lidového kroje hanáckého Slovácka a v roce 1972 založil a řadu let umělecky vedl soubor Zavádka z Čejkovic. Po odchodu do Kyjova spolupracoval s CM Jury Petrů. V letech 1980–82 vedl Slovácký soubor v Kyjově. Podílí se na práci porot regionálních pěveckých a tanečních soutěží, zasedá v programových komisích a radách folklorních festivalů, je autorem řady pořadů na Slováckém roku v Kyjově, Horňáckých slavnostech ve Velké nad Veličkou, Kraje beze stínů v Krumvíři, MFF ve Strážnici.

Publikuje články s národopisnou a vlastivědnou tématikou v regionálním tisku. Redigoval sborník Návraty Kyjovska (1991). Je také autorem obsáhlé monografie Kuželov, vesnice pod křídly větrného mlýna (2005). Knižně vyšly také dvě básnické sbírky Jen někdy (1985) a Mezi dvěma světy (2010). Literární úspěch slavil s románem Sága rodu Chlebakupova (2013) a jeho pokračováním Utrpení a naděje (2014).


Použité zdroje:
PAVLÍK, Jan. Sága rodu Chlebakupova. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2013. 369 s. ISBN 978-80-7326-224-2.
PAVLICOVÁ, Martina a UHLÍKOVÁ, Lucie. Od folkloru k folklorismu: slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 s. s. 88–89. ISBN 80-86156-06-0.
UHER, Jindřich. Pozdrav příteli. Malovaný kraj. 1997, roč. 33, č. 4, s. 33
POTYKA, Miroslav. Jan Pavlík – lékař ale také folklorista. Slovácký deník [on-line]. 4. 7. 2012. [cit.2017-07-04]. Dostupný z: Dostupné z: http://slovacky.denik.cz/tydenik_slovacko/jan-pavlik-lekar-ale-take-folklorista-20120803.html