Jan Bárta
spisovatel, prozaik, novinář
* 27.02.1889 – † 22.03.1959 

Jan Bárta

Jan Bárta se narodil 27. 2. 1883 v Dubňanech, kde byl jeho otec František Bárta sklářským úředníkem. V Dubňanech prožil pouze dětství, obecnou školu navštěvoval v Hodoníně, kde bydlel u svého dědečka. Poté odešel studovat na gymnázium do Kroměříže. Pro nemoc otce musel studia zanechat a začal pracovat ve sklárně v Lednických Rovných na Slovensku. Brzy se stal vedoucím leptárny, kde mohl uplatnit své malířské nadání při návrzích nových ozdob leptaného zboží. Ve sklárnách zůstal až do důchodu, navrhoval dekory skla. Též se zabýval historií sklářství.

Vstup do literatury, stejně jako Petru Bezručovi umožnil Jan Herben, když mu v roce 1921 začal v deníku Čas vycházet historický román Vítěz – romantický příběh ze 14. století, kdy část Slovenska ovládl mocný šlechtic Matúš Čák Trenčianský. Knižně vyšel v roce 1922 a ve stejném roce získal cenu Václava Beneše Třebízského. V časopise Čas vycházel na pokračování i román Smutný hrdina, který se stal předlohou pro film Ředitel sklárny v hlavní roly se Zdeňkem Štěpánkem. V knižní úpravě vyšlo pod názvem Román hloupého Honzy. Jedná se o nejúspěšnější dílo Jana Bárty. Do historie se vrací i jeho další dílo Rákoczyho pochod (1925), který líčí povstání kuruců proti Habsburkům počátkem 18. století. Poslední knihou, která vyšla tiskem je autobiografický román V soumraku ideálu (1934). V rukopise zůstal román Maxova huťDějiny sklářského průmyslu na Slovensku.

Jan Bárta měl též vřelý vztah k hudbě a cestování. Pro turisty napsal cestovní příručku Týden na Slovensku (1921). Rovně byl činný jako novinář a uveřejnil v naších i zahraničních časopisech desítky odborných článků se sklářskou tématikou. Některé jeho práce byly přeloženy do němčiny. „…ohlas Bártova literárního díla přesáhl regionální význam, svou úrovní patří nesporně k celonárodní literatuře“.

Jan Bárta zemřel 22. března 1959 v Lednickém Rovném. Památky na jeho činnost byly soustředěny v jeho rodném domě v Dubňanech.


Použitá literatura:
Dubňany: 1349–1964–1999: minulost a současnost moravskoslováckého města: 650 let od první písemné zmínky a 35 let od jmenování městem. 1. vyd. Dubňany: MěÚ, 1999. 255 s. s.176–177.
-AB-. Jan Bárta - spisovatel zapomenutý?. Malovaný kraj. Roč. 14, č. 3 (1978), s.8–9.
MIKULIČ, Jožo. Dvě výročí v Dubňanech. Malovaný kraj. Roč. 39, č. 4 (1993), s. 7.