Ivan Javor
básník, dramatik
* 10.08.1915 – † 25.07.1944 

Ivan Javor

Vlastním jménem Alois Mikula

Narodil se jako první ze čtyř synů v rodině stárka Josefa Mikuly (později nájemce mlýnů). Po skončení měšťanské školy studoval na dvouleté obchodní škole, nejdříve v Hodoníně a pak ve Dvoře Králové nad Labem, kde rodina později bydlela. Během 17 let rodina pobývala v Doubravici nad Svitavou, ve Skalici nad Svitavou, ve Zlaté Studni, ve Šlapanicích, v Konicích, Nětčicích, Zdounkách, Ladné, ve Vrádišti aj. V letech 1931–1932 byl zaměstnán ve Dvoře Králové nad Labem jako kancelářský praktikant, potom pomáhal otci ve mlýně v Pasekách nad Jizerou a v Dolní Dušnici u Jablonce nad Jizerou. Od počátku 30. let se datují jeho literární pokusy a přátelství se spisovatelem  K. J. Benešem, s nímž došel do styku jako s literárním poradcem Družstevní práce. V roce 1936 odešel do Prahy, kde pracoval jako úředník ve Sboru námezdních mlýnů až do svého zatčení. Od roku 1940 pracoval v ilegálním komunistickém hnutí ve Vysočanech a podílel se na vydávání ilegální časopisu My z Kolbenky, jehož první číslo vyšlo v březnu 1942 a poslední v srpnu 1942. Po zatčení 21. června 1942 byl vězněm na Pankráci a o měsíc později byl převezen do Terezína a po dalších třech měsících se ocitl v koncentračním táboře v Mauthausenu. Zahynul při náletu na filiálku tábora v Linci. Jeho snoubenka Zdeňka Lachmanová byla popravena 2. 5. 1945 v Terezíně.

Skoro celé dílo I. Javora vyšlo až z pozůstalosti a mnohé z něho zůstalo fragmentem. Autor ze specifické situace vězně vytěžil pojaté portréty. Jedinou tištěnou prací za jeho života je předválečná povídka Englbert Mikuláš, která vyšla v Lumíru v roce 1936. Úspěšná byla i dramatická prvotina Profesor Lambert, která se točí kolem postav opouštějících rodný buržoazní svět a přetvářejících se ve stoupence revolučního odboje dělnické třídy. Po celý svůj krátký život skládal verše, které vycházely v Rozsévačce a v Haló novinách.


Dílo - výbory:
Za krásu života, 1951
V pokoře neumlknu, 1956
Nepijte z řeky Léthé, 1986


Použitá literatura:
Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce: díl 2, H-L. 1. vyd. Praha: Akademia, 1993. 589 s. 475-476., ISBN 80-200-0468-8.
-AB-. Poéma o Ivanu Javorovi. Malovaný kraj, 1978, roč. 14, č. 3, s. 3-4.