Emil Miškeřík
folklorista, muzikant, vypravěč
* 13.04.1916 – † 22.09.2004 

Emil Miškeřík

Emil Miškeřík vynikající muzikant, zpěvák, vypravěč a tanečník pocházel ze starobylé muzikantské dynastie. Jeho otec Martin Miškeřík hrál se slavnou Trnovou muzikou na Národopisné výstavě československé v Praze v roce 1895, mimoto byl jedinečným tanečníkem vznešeného horňáckého tance „starosvětská“. Emil Miškeřík byl na základní škole žákem R. Kynčla, od čtrnácti let pracoval na pile v Javorníku, v letech 1959–1976 byl zaměstnán v Kordárně ve Velké nad Veličkou.

Muzikantské základy získal od svého otce Martina, taneční v místním Sokole. Miloval folklor od prvních krůčků života. Byl jedním z posledních znalců horňáckého „štrajchu“. Jeho primování tance sedlácká bylo poznamenáno vlivem „trnavsko-miškeríkovských cifrí“. Teprve v letech 1964–1968 začal působit v muzice svého synovce Jaromíra Miškeříka. S ním se také částečně podílel na sestavování Horňáckého zpěvníku sedláckých, kde je uvedeno kolem tisíce písní. Několikrát byl E. Miškeřík zachycen filmově a nesčetněkrát zvukově, a to převážně ve státním rozhlase (hudba a vyprávění). Byl členem horňáckého mužského sboru, se kterým zpíval ještě po osmdesátých narozeninách.

Své hudební zkušenosti přenesl také na své vnuky Jana, Martina a Tomáše Kománkovy. Emil Miškeřík zemřel při ranním rozbřesku 22. září 2004, jeho tělesné ostatky byly uloženy na evangelickém hřbitově ve Velké nad Veličkou.


Použitá literatura:
MIČKA, Antonín. Z dějin horňáckého školství a jeho osobnosti. 1. vyd. Boskovice: Albert, 2011. 519 s. s.394-396. ISBN 978-807326-187-0.
PAVLICOVÁ, Martina a UHLÍKOVÁ, Lucie. Od folkloru k folklorismu: slovník folklorního hnutí na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. 238 s. s. 78. ISBN 80-86156-06-0.
VRBA, Antonín. Za Emilem Miškeříkem. Malovaný kraj. 2004, roč. 40, č. 6, s. 27. ISSN 0323-1542.
HOLÝ, Dušan. Nad rovem hudce Emila Miškeříka (13. 4. 1916 - 22. 9. 2004). Národopisná revue. 2005, roč. 15, č. 2, s. 120-121. ISSN 0862-8351. Dostupné z: http://revue.nulk.cz/pdf/r2-2005.pdf.
VRBA, Antonín. Odpadl další list ze starého muzikantského rodu. Slovácko. 2004, roč. 97, č. 41 (5. 10. 2004), s. 6.