Cyril Mandel
malíř
* 23.10.1873 – † 16.08.1907 

Cyril Mandel

Cyril Mandel se narodil 23. října 1873 do rolnické rodiny v Kuželově. Už jako žák obecné školy vykazoval nadání v kreslení a malování. Jeho kroky za vzděláním vedly nejprve na gymnázium do Valašského Meziříčí, pak do Uherského Hradiště. Tam potkal prof. Josefa Klvaňu, osobního přítele Joži Uprky, který si povšimnul jeho výtvarného nadání a přičinil se o jeho zařazení mezi budoucí umělce. Jako jedenáctiletý chlapec ztratil maminku a o čtyři roky později i tatínka. Díky příbuzným a dobrodincům se dostal na studia na Umělecko-průmyslové škole v Praze, odkud po roce 1890 odešel na Akademii výtvarných umění. Zde nejprve studoval pod dohledem Františka Sequence (1890–92) a po krátkém pobytu ve Francii akademii ukončil u profesora Vojtěcha Hynaise (1893–94).

Po skončení vojenského výcviku se vrátil na Horňácko a usadil se ve Velké nad Veličkou. V prvních letech po návratu se musel vypořádat s finančními problémy a také nevděkem rodiny. Ta jej nepochopila a v podstatě zavrhla. Aby se stále zdokonaloval v malování, navštěvoval malíře J. Uprku v jeho ateliéru v Hroznové Lhotě. Cyril Mandel se ve své tvorbě zaměřil na portréty, figurální studie, maloval krajinu, kterou kombinoval s figurální kompozicí. Využíval techniky oleje, akvarelu, pastelu i tužky. Jeho díla jsou spíše menšího formátu. Předlohou mu byli předně starší venkované (Výměnkáři, Dědáček, Výměnkářka, Babička), ale i mladí muži a ženy (Maruša, Francek, Portrét ženy v kroji) a zejména pak děti, mezi nimiž nacházel časté náměty pro svou tvorbu. Někdy je též Cyril Mandel nazýván malířem dětských duší. Jeho nadějnou tvorbu přerušila náhlá smrt, která nečekaně přišla z 15. na 16. srpna 1907. Mandelovo úmrtí je stále zahaleno tajemstvím, které dnes už nikdo nerozluští.

Za života Cyrila Mandela nebylo jeho umění příliš známé. Vše změnila výstava slovensko-slováckých umělců v Hodoníně v roce 1902, kde bylo vystaveno jednadvacet obrazů a kreseb, které slavily velký úspěch. Kladně jej přijali návštěvníci i kritika.


Použitá literatura:
MIČKA, Antonín. Z dějin horňáckého školství a jeho osobnosti. 1. vyd. [Boskovice]: Albert, 2011. 519 s. s. 377 – 379. ISBN 978-80-7326-187-0.
PLÁNKA, Ivan. Cyril Mandel – Výběr z díla - katalog k výstavě. 1. vyd. Hodonín: Galerie výtvarného umění, Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 1988. 28 s.
SPĚVÁK, Přemysl. Horňácký malíř Mandel zemřel v osamění. Slovácko. 2013, roč. 106, č. 43 (22. 10. 2013), s. 1 a 9.