Antonín Salajka
fotograf, pedagog
* 22.05.1933 – † 19.06.2023 

Antonín Salajka

Antonín Salajka se narodil 22. 5. 1933 v Týnci na Břeclavsku, ale již dlouho žije v Hodoníně. Vystudoval Pedagogický institut ve Zlíně, obor český jazyk – výtvarná výchova. Jako pedagog působil na základních školách v Dubňanech, Hovoranech, Čejkovicích, Mutěnicích a v Hodoníně. V posledních letech své pedagogické činnosti vyučoval dějiny výtvarné kultury na SŠPU v Hodoníně. Na Základní škole nám. B. Martinů v Hodoníně – Bažantnici rozvíjel ojedinělý projekt Galerie na chodbě, kde během 16 let uspořádal na osmdesát výstav uznávaných umělců např. Zdeňka Buriana, Cyrila Boudy a Oty Janečka. Při škole založil Kroužek mladých přátel výtvarného umění. V podobném projektu pokračoval i po přechodu do Mutěnic. V letech 1995-98 zastával funkci tajemníka SVUM v Hodoníně. Byl také metodikem kabinetu výtvarné výchovy při Pedagogickém středisku v Hodoníně.

Přestože si zvolil cestu ukazovat lidem krásu a neuvažoval o vlastní tvorbě, jeho tvorba mu ze způsobu života vyplynula sama. Ve svých cyklech fotografií (Na vodní hladině, Rybníky, Stromy, Na smetišti, Městská krajina, Poezie starých zdí) objevil malebná zákoutí krajiny Hodonínska a Břeclavska, přírodní scenérie, celkové pohledy i detaily přírodnin. Na jeho fotografiích lze pozorovat malířské cítění, barevnou harmonii, strukturu přírodnin, výtvarnou zkratku, objevování symboliky. V Hodoníně a okolí uspořádal přes šedesát svých výstav. V roce 2017 vydal knihu Estetická výchova ve škole a KMPVU. Za svoji celoživotní práci obdržel Antonín Salajka v roce 2007 Výroční cenu města Hodonína za přínos hodonínské společnosti.


Použitá literatura:
SALAJKA, Antonín. Estetická výchova ve škole a KMPVU. [Česko]: nakladatel není známý, 2017. 129 s.
CENCINGER, Ivo. Antonín Salajka vydal knihu o estetické výchově. Hodonínské listy. 2007. č. 10, s. 17.
TUREK, Petr. Salajka představuje čtyři velká témata. Hodonínský deník. 2013, č.113 (16.5.2013), s. 2. ISSN 1802-0917