Antonín Pánek
fotograf, výtvarník
* 08.11.1932 – † 04.12.2019 

Antonín Pánek

Fotograf a výtvarník Antonín Pánek se narodil v roce 1932 ve Znojmě do živnostenské rodiny, která provozovala malířství pokojů, natěračství a písmomalířství. V roce 1949 se mladý Antonín začal učit v domácí firmě a po roce byl přijat na Vyšší školu uměleckého průmyslu v Brně na nový obor Grafika – průmyslová fotografie, vedenou profesorem Zdeňkem Junou a legendou brněnské umělecké fotografie profesorem K. O. Hrubým. Jako čerstvý absolvent nastoupil na umístěnku do Žďárských strojíren, po dvouleté vojenské službě si našel místo v propagačním oddělení elektrárny v Hodoníně. Po reorganizaci v podniku přešel do Okresního osvětového domu Hodonín, kde pracoval 22 let. Zařízení tohoto typu zajišťovalo nepřeberné množství různých soutěží, výstav, festivalů, oslav a jiných kulturních a v té době i politických akcí, proto se mladý výtvarník a fotograf dostal k řadě zajímavých úkolů a požadavků. Jednou takovou akcí bylo kompletní zajištění Celostátní výstavy vín v roce 1968, kterou na hodonínském zimním stadionu pořádalo Ministerstvo zemědělství ČSSR. Jako jevištní výtvarník spolupracoval s divadelním souborem ZK Nafta Hodonín. Další dva roky pracoval jako výtvarník a fotograf v tehdejším Muzeu Hodonínska na Zámeckém náměstí.

Léta spolupracoval s týdeníkem Slovácko. Jeho fotografie byly publikovány také v časopisech Vlasta, Květy, Slovenka, Osvětová práce nebo Československá fotografie. Stal se zakládajícím členem Okresního poradenského sboru pro fotografii a film při Okresním osvětovém domě. Každoročně se na okrese vyhlašovaly fotografické soutěže. Tradiční se stala celostátní soutěž se zcela originálním námětem „Dvojice Hodonín“, kterou zdejší silná generace amatérských fotografů založila, organizovala a dostala na celonárodní úroveň.

Antonín Pánek spolu s F. Dostálem, A. Večeřou, J. Herzánem a J. Imrichem tvořili úspěšnou fotografickou skupinu Impuls.


Samostatně se Antonín Pánek prezentoval na řadě výstav u nás i v zahraničí. Úspěchy jeho fotografie slavily na fotografických soutěžích v Brazílii, Mexiku, Bulharsku, Itálii, Polsku, Německu a Rusku. Největšího úspěchu dosáhly Pánkovy fotografie s mysliveckou tématikou. Ocenění si přivezl z Myslivecké fotografie v Bukurešti, Celostátní výstavy myslivecké fotografie v Praze a dalších.

Až do důchodového věku Antonín Pánek zaznamenal několik pracovních zastávek, např. Technické služby města Hodonína, Tiskárna Komunálních služeb Hodonín, deset let strávil v propagačním oddělení Státních statků Hodonín. Po roce 1992 pracoval samostatně a posléze jako vedoucí výtvarník tří velkých reklamních agentur.


Použitá literatura:
Antonín Pánek (osobní materiál autora)
ŠOLC, Josef. Antonín Pánek. Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně , 2004, s. 38 -39.